Mijn Visie

 

Mijn interesse in het werken met mensen is sterk geïnspireerd door de werkelijkheid dat ons lichaam en onze geest één onafscheidelijk geheel vormen. Voortdurend sturen en beïnvloeden beide aspecten van ons mens-zijn elkaar en dit op ieder moment én tegelijkertijd. Daarom bestaan we eigenlijk als een twee-eenheid in de wereld. Hoe we ons lichaam beleven heeft invloed op ons voelen. Omgekeerd ook heeft de manier waarop we onszelf en onze wereld beleven een invloed op het functioneren van ons lichaam. Dit allemaal zowel positief als negatief.  Als bio-psycho-sociaal wezen ervaren we bovendien voortdurend een wederzijdse beïnvloeding met de wereld en de mensen rondom ons.

Zo hebben klachten en pijn zowel een lichamelijke als een psychische kant. Als kinesitherapeut richt ik me vooral op de fysische klachten zonder de beleving uit het oog te verliezen.

Daarom heb ik er altijd voor gekozen een strikt individuele begeleiding van mijn patiënten te verzorgen. Op deze manier kan ik de behandeling continu bijsturen en aanpassen waar nodig.

Mijn bijkomende opleidingen kritische ontwikkelingsbegeleiding methode Hendrickx, osteopathie en fasciatherapie vormen een zinvolle aanvullende achtergrond om mijn behandeling te ondersteunen en individueel aan te passen.

Door gebruik te maken van verschillende specifieke manuele technieken en door de uitgebreide mogelijkheden van aangepaste oefentherapie tracht ik de mensen te helpen om hun klachten weg te werken of minstens te verminderen en om er op een meer positieve manier mee te leren omgaan.