Kinesitherapie


Kinesitherapie betekent letterlijk behandeling van en of door de beweging.

Wat is een normale beweging?

Een normale beweging is een natuurlijke beweging. Dit is een beweging die aangepast is aan jouw eigen mogelijkheden en aan jouw lichaam. Met andere woorden is een natuurlijke beweging een beweging die met een minimale inspanning jou een maximaal resultaat geeft. Hiervoor heb je een gezond en voldoende sterk en tegelijk veerkrachtig lichaam nodig. Bovendien moet het optimale houdingen en goed gedoseerde, betrouwbare en gecoördineerde bewegingen kunnen uitvoeren. Ook nog mag de moeilijkheidsgraad van hetgeen je wilt doen niet boven jouw eigen mogelijkheden liggen. De puzzel moet dus goed in elkaar passen.

Een extra inspanning – het gebruik van kracht of langdurig dezelfde bewegingen doen – is OK zolang je jouw grenzen niet overschrijdt en je zo overbelast.

Soms loopt het fout.

Als er iets fout loopt in ons bewegingssysteem dan kan je dit meestal snel voelen doordat je pijn of ongemakken bij het bewegen gaat ervaren. Dit heeft een negatieve weerslag op jouw dagelijks handelen en kan het je moeilijk maken om te werken, te sporten of om samen met en voor anderen leuke dingen te doen. Het spontane natuurlijke bewegen wordt verstoord.

Tegenwoordig ervaren veel mensen moeilijkheden in hun bewegingsmogelijkheden omwille van verschillende redenen. Overbelasting (door teveel kracht te gebruiken, door te langdurig een bepaalde beweging uit te voeren maar ook door een verkeerde uitvoering zelf), te weinig beweging, stress, verkeerde werkomstandigheden, slijtage, ongevallen en vele andere kunnen zorgen voor moeilijkheden. Soms ziet de persoon in kwestie ook niet altijd het verband tussen klacht en oorzaak en blijft hij maar verkeerd bezig totdat de klachten de kop opsteken.

Wat zijn de gevolgen?

Op de duur wordt men stijf, men krijgt pijn, geraakt uitgeput, men probeert de dingen op een andere manier te doen, de ademhaling verliest zijn harmonie, en uiteindelijk geraakt men hierdoor gestresseerd of zelfs gedeprimeerd en geïsoleerd. Iedere persoon heeft zo zijn eigen specifiek klachtenpatroon.

Het belang van te bewegen.

Vandaag de dag wordt meer bewegen door iedereen sterk aangeraden omdat het positief is voor vele aspecten van onze gezondheid, dit zowel fysisch als psychisch. Nochtans kunnen de klachten jou het gevoel geven dat ze dit meer bewegen soms toch echt wel in de weg staan. Hierdoor wordt dat bewegen dan toch maar uitgesteld in de hoop dat het vanzelf wel zal genezen. Maar zoals je weet lukt dit jammergenoeg niet altijd.

De kinesitherapeut kan U hierbij helpen.

Waarin kan jouw kinesitherapeut je helpen?

Verstijfde weefsels worden losgemaakt, de beweeglijkheid van de spieren pezen en gewrichten wordt aangewakkerd waardoor de pijn vermindert en de goesting om te bewegen geleidelijk terugkomt. Je wordt behandeld om terug een gezond lichaam te krijgen en je kan daarna ook jezelf nog verder behandelen mits de juiste ingesteldheid en de goede oefeningen.

Daarom moet er aandacht gegeven worden aan het juist leren bewegen. Het bewegen op een manier die natuurlijk en vanzelfsprekend aanvoelt en die uiteindelijk deugd doet. Pas daarna kan er aan krachttraining en uithouding gewerkt worden.

Dikwijls worden er advies en oefeningen meegegeven naar huis, zodanig dat je jouw herstelproces zelf verder in handen kunt nemen. Ondanks het ongemak dat het terug gedoseerd en meer goed bewegen met zich mee kan brengen blijft het belangrijk om toch door te zetten en vol te houden, tenzij natuurlijk dat je jezelf kwetst.

Er moet ook gezegd worden dat soms de stress eerst wat moet weggenomen worden. Ook hier kan de kinesitherapeut op een of andere manier je helpen ontspannen. Zo kan er ruimte vrij gemaakt worden om meer aandacht te geven aan het probleem zelf.

Welke zijn de middelen van jou kinesitherapeut?

Enkele van de middelen die een kinesitherapeut ter beschikking heeft om je te helpen zijn:

  1. HANDS-ONTECHNIEKEN: o.a.

– relaxerend

– stimulerend

– Triggerpunt behandeling

– Electrotherapie

  1. RELAXATIE: o.a.

– verschillende ontspanningstechnieken

– herstel van het lichaamsbeeld en lichaamsbeleving

– begrijpen van je klachten

  1. OEFENTHERAPIE: o.a.

– actieve stretching

– stabiliserende oefeningen

– coördinatie

– houdingscorrectie

– revalidatie

– thuisoefeningen

  1. 4. NEUROMOTORISCHE THERAPIE:

Dit is het stimuleren en uitlokken van correcte uitvoeringen van houding en beweging.