Fasciatherapie

“In de zachtheid van de behandeling ont-dekken en ont-moeten mens en wetenschap elkaar”

www.fascia.be

Wat zijn fascias?

Fascias zijn vliezen die bestaan uit bindweefsel. Bindweefsel heeft zowel elastische als niet-elastische vezels. De samenstelling varieert onder andere door de leeftijd maar ook door fysieke en psychische stress.

Het bindweefsel omhult niet alleen alle delen van het lichaam maar het verbindt als een uitgebreid netwerk ook alle delen van het lichaam met elkaar, zelfs tot in de cellen.  Bekende bindweefselstructuren zijn vooral alle soorten vliezen, denk aan spiervliezen, buikvliezen, hersenvliezen, pezen en huid. Naast en innig verweven met deze eerder taaie weefsels bestaat er een nog uitgebreider fijnmazig bindweefsel dat vele verbindingen heeft en dat overal door en tussen loopt, tussen huid en spieren, tussen spieren, tussen organen, tot in de bloedvaten en zoals gezegd tot zelfs in de celkernen. Op die manier worden alle lichaamsdelen met elkaar verbonden en kunnen ze elkaar ook beïnvloeden positief of negatief.

Wat is het belang van fascias?

De integriteit en de veerkracht van de vorm van ons lichaam wordt bepaald door een samenspel van enerzijds de spanning in deze bindweefselstructuren en anderzijds de drukkrachten op ons skelet en de lichaamsvloeistoffen. Zo heeft een verandering in de spanning op een bepaalde plaats (vb bij een letsel) ook gevolgen op afstand in dit netwerk van bindweefsel, met vele soorten gevolgen vandien. 

Nieuw is dat het bindweefsel (fascias) in het menselijk lichaam vanuit de wetenschappen gezien wordt als een zelfstandig en volwaardig orgaan met vele belangrijke functies.

Zo is een van deze functies het ons op een onbewuste manier informeren over hun spannings- en rektoestand. Hierdoor worden bijvoorbeeld onze bewegingen aangepast en gestuurd omdat ze ons beschermen tegen overrek. Maar er is meer (rol in de eenmaking van het lichaam, immuniteit, microcirculatie en ontstekingsprocessen, meerdere mechanische effecten,enz…).

De interne beweging

Wat nog niet zo lang ook met beeldvorming aangetoond is, is dat het bindweefsel een heel eigen soort trage beweeglijkheid heeft. Deze ‘interne beweging’ wordt dikwijls ervaren als een vorm van vitaliteit en gezondheid.  Het zorgt onder normale omstandigheden voor een optimale spanning, waardoor het lichaam gezond en veerkrachtig is. (zie link youtube)

Maar onder fysische en ook psychische stress  kunnen de veerkracht en de bewegingen in de fascias verstoord worden, waardoor de vitaliteit verzwakt, de soepelheid van het lichaam vermindert en de gezondheid onder druk komt te staan. De fascias kunnen dan samentrekken, verstijven, verstarren en zo het algemeen evenwicht in het lichaam verstoren. Het zijn dus niet alleen de spieren die zorgen voor spanning.  Uiteindelijk kunnen allerhande klachten, zowel lichamelijk als geestelijk ontstaan.

Hoe werkt fasciatherapie?

Fasciatherapie betekent letterlijk het behandelen van de fascias. De Fasciatherapie Méthode Danis Bois richt zich specifiek op het herstel van de interne beweging van het bindweefsel en zo van haar optimale spanning en de soepelheid met de bedoeling het zelfgenezingsproces terug op gang te brengen. Maar fasciatherapie betekent veel meer dan het enkel werken op weefselniveau. Je wordt persoonlijk benaderd. 

Ze doet dit op twee manieren:

  1. Via een manuele therapie. Dit zijn meestal zeer zachte manipulaties die de soepelheid en de interne beweging van de fascias optimaliseren en zo het zelfgenezingsproces stimuleren.
  2. Een specifiek bewegingsprogramma dat het bewegen in effectief perfecte harmonie met de eigen mogelijkheden beoogt. Kenmerkend hierbij zijn een specifieke traagheid en het overzicht houden over het geheel van het lichaam. Bovendien kan dit psychologisch gepaard gaan met een heel persoonlijke beleving van jezelf als levend en be-levend lichaam.  De vanzelfsprekendheid van het natuurlijk bewegen wordt bewust herontdekt, wat een diepgaande ontspanning en welbevinden teweegbrengt.
  3. Het juist leren verwoorden van wat je in jouw lichaam tijdens deze behandelingswijzen ervaart kan helpen jouw ervaringen beter te begrijpen, een plaats te geven en thuis opnieuw in te oefenen.

Waarvoor is fasciatherapie geschikt?

Een greep uit de aandoeningen waarbij de Méthode Danis Bois kan toegepast worden:

  • Aandoeningen van spieren, pezen en gewrichten: lumbago, nekpijn, rugpijn, , frozen shoulder, hielspoor, peesontstekingen, verstuikingen, fibromyalgie, stijfheid,…
  • Functionele aandoeningen: sommige vormen van hoofdpijn, constipatie, stressgerelateerde klachten, ademhaling, …
  • Zwangerschapsbegeleiding
  • Kinderen: instabiliteit, angst, houterigheid, scheefhals,…
  • Rugschool
  • Veroudering: evenwicht, soepelheid en mobiliteit en pijn,…
  • Psychomotoriek: onvoldoende aanpasbaarheid aan nieuwe situaties (werkomgeving, sport, hobby,…), onhandigheid, onvoldoende rekening houden met eigen kunnen en niet-kunnen,…