Hygiënemaatregelen in verband met COVID

Gelieve rekening te houden met het volgende:

Blijf thuis als U ziek bent (koorts, hoest, hoofdpijn, diarree, verlies van reuk- of smaakzin, last met de ademhaling. ) Neem in dit geval contact op met jouw huisarts.

In de praktijk:

Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Contact met andere patiënten wordt vermeden.

Gelieve U stipt aan het afgesproken uur te houden. Kom liefst 5 minuten te vroeg en wacht in je wagen, tot ik teken geef om binnen te komen. Dit doe ik van binnenuit aan het raam.

De wachtplaats wordt niet gebruikt als wachtplaats maar enkel als doorgang naar de praktijk.

In de praktijk kan slechts één persoon binnenkomen.

Per patiënt voorzie ik ongeveer een half uur. Gelieve U hier dan ook stipt aan te houden.

Na iedere patiënt wordt de praktijk ontsmet.

Persoonlijke maatregelen:

Gelieve een eigen persoonlijke handdoek en  badhanddoek mee te brengen.

Draag ook uw eigen persoonlijk chirurgisch of FFP2 mondmasker.

Voor meer info zie: www.info-coronavirus.be