Kritische Ontwikkelingsbegeleiding

KRITISCHE ONTWIKKELINGSBEGELEIDING METHODE HENDRICKX

Wat is kritische ontwikkelingsbegeleiding?

Kritische ontwikkelingsbegeleiding methode Hendrickx was oorspronkelijk een begeleidingssysteem voor kinderen met moeilijkheden in hun ontwikkeling, voornamelijk op “psychomotorisch – practognostisch” vlak. De methode maakt gebruik van inzichten uit verschillende werkvelden maar heeft als eigenheid een fundamenteel geloof in de intelligentie van het zich ontwikkelende bewegende en waarnemende lichaam als basis voor de verdere ontplooiing van de totale persoon. Zo zijn er duidelijk te onderscheiden ontwikkelingsfasen vast te stellen. Door een heel eigen en individueel aangepaste methodiek en didactiek wordt deze ontwikkeling gestimuleerd daar waar die vastgelopen is of op een verkeerd spoor terecht gekomen is. Deze principes zijn niet alleen toepasbaar bij kinderen maar ook bij volwassenen.

Zie: www.vkoh.be