Kinesitherapiepraktijk met aandacht voor de persoon in zijn omgeving